logo
logo

Kursy archiwalne

Przegląd kursów walut - do 30 dni wstecz
Według daty i poprzednie

30 maj 2017, godzina 07:57

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6462    3.8765  
GBP / PLN 4.6565    4.9863  
EUR / PLN 4.0555    4.3112  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6723    3.8499  
GBP / PLN 4.6803    4.9620  
EUR / PLN 4.0845    4.2816  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7371
GBP / PLN 4.7987
EUR / PLN 4.1794

30 maj 2017, godzina 09:49

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6415    3.8715  
GBP / PLN 4.6567    4.9865  
EUR / PLN 4.0565    4.3122  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6676    3.8449  
GBP / PLN 4.6805    4.9621  
EUR / PLN 4.0855    4.2826  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7371
GBP / PLN 4.7987
EUR / PLN 4.1794

30 maj 2017, godzina 11:50

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6293    3.8586  
GBP / PLN 4.6503    4.9798  
EUR / PLN 4.0501    4.3056  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6552    3.8321  
GBP / PLN 4.6741    4.9555  
EUR / PLN 4.0791    4.2760  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7371
GBP / PLN 4.7987
EUR / PLN 4.1794

30 maj 2017, godzina 01:53

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6205    3.8493  
GBP / PLN 4.6459    4.9751  
EUR / PLN 4.0472    4.3025  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6464    3.8229  
GBP / PLN 4.6696    4.9508  
EUR / PLN 4.0761    4.2730  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7371
GBP / PLN 4.7987
EUR / PLN 4.1794

31 maj 2017, godzina 08:02

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6256    3.8547  
GBP / PLN 4.6203    4.9477  
EUR / PLN 4.0484    4.3038  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6516    3.8283  
GBP / PLN 4.6440    4.9236  
EUR / PLN 4.0774    4.2743  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7471
GBP / PLN 4.8147
EUR / PLN 4.1739

31 maj 2017, godzina 09:49

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6173    3.8459  
GBP / PLN 4.6167    4.9439  
EUR / PLN 4.0467    4.3020  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6432    3.8195  
GBP / PLN 4.6403    4.9198  
EUR / PLN 4.0756    4.2725  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7471
GBP / PLN 4.8147
EUR / PLN 4.1739

31 maj 2017, godzina 11:54

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6167    3.8453  
GBP / PLN 4.6140    4.9410  
EUR / PLN 4.0462    4.3015  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6426    3.8189  
GBP / PLN 4.6376    4.9169  
EUR / PLN 4.0751    4.2720  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7471
GBP / PLN 4.8147
EUR / PLN 4.1739

31 maj 2017, godzina 01:55

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6022    3.8299  
GBP / PLN 4.6091    4.9358  
EUR / PLN 4.0447    4.2999  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6279    3.8036  
GBP / PLN 4.6327    4.9117  
EUR / PLN 4.0737    4.2705  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7471
GBP / PLN 4.8147
EUR / PLN 4.1739

01 czerwiec 2017, godzina 07:58

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6063    3.8341  
GBP / PLN 4.6229    4.9503  
EUR / PLN 4.0535    4.3091  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6321    3.8078  
GBP / PLN 4.6465    4.9261  
EUR / PLN 4.0825    4.2796  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7354
GBP / PLN 4.7749
EUR / PLN 4.1737

01 czerwiec 2017, godzina 11:50

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6134    3.8415  
GBP / PLN 4.6257    4.9533  
EUR / PLN 4.0575    4.3132  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6392    3.8152  
GBP / PLN 4.6494    4.9291  
EUR / PLN 4.0865    4.2836  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7354
GBP / PLN 4.7749
EUR / PLN 4.1737

01 czerwiec 2017, godzina 01:53

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6150    3.8432  
GBP / PLN 4.6315    4.9596  
EUR / PLN 4.0560    4.3117  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6408    3.8169  
GBP / PLN 4.6552    4.9354  
EUR / PLN 4.0850    4.2821  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7354
GBP / PLN 4.7749
EUR / PLN 4.1737

02 czerwiec 2017, godzina 08:04

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6249    3.8536  
GBP / PLN 4.6505    4.9796  
EUR / PLN 4.0663    4.3224  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6508    3.8272  
GBP / PLN 4.6743    4.9553  
EUR / PLN 4.0954    4.2928  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7262
GBP / PLN 4.7972
EUR / PLN 4.1834

02 czerwiec 2017, godzina 09:54

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6204    3.8489  
GBP / PLN 4.6398    4.9683  
EUR / PLN 4.0643    4.3204  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6463    3.8225  
GBP / PLN 4.6636    4.9440  
EUR / PLN 4.0934    4.2907  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7262
GBP / PLN 4.7972
EUR / PLN 4.1834

02 czerwiec 2017, godzina 11:48

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6214    3.8500  
GBP / PLN 4.6426    4.9712  
EUR / PLN 4.0638    4.3199  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6473    3.8236  
GBP / PLN 4.6663    4.9469  
EUR / PLN 4.0929    4.2902  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7262
GBP / PLN 4.7972
EUR / PLN 4.1834

02 czerwiec 2017, godzina 01:54

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6263    3.8551  
GBP / PLN 4.6450    4.9737  
EUR / PLN 4.0658    4.3219  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6522    3.8286  
GBP / PLN 4.6687    4.9494  
EUR / PLN 4.0949    4.2923  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7262
GBP / PLN 4.7972
EUR / PLN 4.1834

05 czerwiec 2017, godzina 07:59

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6009    3.8283  
GBP / PLN 4.6189    4.9461  
EUR / PLN 4.0570    4.3127  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6266    3.8020  
GBP / PLN 4.6426    4.9219  
EUR / PLN 4.0860    4.2831  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7323
GBP / PLN 4.7989
EUR / PLN 4.1882

05 czerwiec 2017, godzina 09:54

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.5963    3.8234  
GBP / PLN 4.6141    4.9410  
EUR / PLN 4.0531    4.3086  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6220    3.7972  
GBP / PLN 4.6377    4.9168  
EUR / PLN 4.0820    4.2791  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7323
GBP / PLN 4.7989
EUR / PLN 4.1882

05 czerwiec 2017, godzina 01:56

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6102    3.8381  
GBP / PLN 4.6447    4.9736  
EUR / PLN 4.0584    4.3142  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6360    3.8118  
GBP / PLN 4.6685    4.9493  
EUR / PLN 4.0875    4.2847  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7323
GBP / PLN 4.7989
EUR / PLN 4.1882

06 czerwiec 2017, godzina 07:58

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6006    3.8279  
GBP / PLN 4.6372    4.9655  
EUR / PLN 4.0604    4.3163  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6263    3.8016  
GBP / PLN 4.6609    4.9413  
EUR / PLN 4.0894    4.2867  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7066
GBP / PLN 4.7782
EUR / PLN 4.1781

06 czerwiec 2017, godzina 09:52

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6117    3.8397  
GBP / PLN 4.6540    4.9835  
EUR / PLN 4.0629    4.3188  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6375    3.8133  
GBP / PLN 4.6779    4.9592  
EUR / PLN 4.0919    4.2892  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7066
GBP / PLN 4.7782
EUR / PLN 4.1781

06 czerwiec 2017, godzina 11:48

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6149    3.8430  
GBP / PLN 4.6508    4.9800  
EUR / PLN 4.0663    4.3224  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6408    3.8167  
GBP / PLN 4.6746    4.9556  
EUR / PLN 4.0954    4.2928  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7066
GBP / PLN 4.7782
EUR / PLN 4.1781

06 czerwiec 2017, godzina 01:50

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6187    3.8469  
GBP / PLN 4.6531    4.9822  
EUR / PLN 4.0734    4.3298  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6445    3.8205  
GBP / PLN 4.6769    4.9579  
EUR / PLN 4.1025    4.3001  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7066
GBP / PLN 4.7782
EUR / PLN 4.1781

07 czerwiec 2017, godzina 07:57

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6094    3.8372  
GBP / PLN 4.6417    4.9703  
EUR / PLN 4.0668    4.3229  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6352    3.8108  
GBP / PLN 4.6655    4.9460  
EUR / PLN 4.0958    4.2933  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7250
GBP / PLN 4.8143
EUR / PLN 4.1916

07 czerwiec 2017, godzina 09:53

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6092    3.8371  
GBP / PLN 4.6370    4.9653  
EUR / PLN 4.0619    4.3178  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6351    3.8107  
GBP / PLN 4.6607    4.9410  
EUR / PLN 4.0909    4.2882  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7250
GBP / PLN 4.8143
EUR / PLN 4.1916

07 czerwiec 2017, godzina 11:53

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6083    3.8359  
GBP / PLN 4.6444    4.9731  
EUR / PLN 4.0680    4.3242  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6341    3.8096  
GBP / PLN 4.6682    4.9488  
EUR / PLN 4.0971    4.2945  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7250
GBP / PLN 4.8143
EUR / PLN 4.1916

07 czerwiec 2017, godzina 01:51

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6241    3.8528  
GBP / PLN 4.6617    4.9916  
EUR / PLN 4.0677    4.3239  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6500    3.8264  
GBP / PLN 4.6856    4.9672  
EUR / PLN 4.0968    4.2943  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7250
GBP / PLN 4.8143
EUR / PLN 4.1916

08 czerwiec 2017, godzina 07:58

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6242    3.8526  
GBP / PLN 4.6783    5.0091  
EUR / PLN 4.0800    4.3367  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6501    3.8262  
GBP / PLN 4.7022    4.9846  
EUR / PLN 4.1092    4.3070  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7241
GBP / PLN 4.8047
EUR / PLN 4.1943

08 czerwiec 2017, godzina 09:49

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6241    3.8525  
GBP / PLN 4.6846    5.0158  
EUR / PLN 4.0815    4.3382  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6500    3.8260  
GBP / PLN 4.7085    4.9913  
EUR / PLN 4.1106    4.3085  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7241
GBP / PLN 4.8047
EUR / PLN 4.1943

08 czerwiec 2017, godzina 11:59

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6267    3.8553  
GBP / PLN 4.6802    5.0111  
EUR / PLN 4.0780    4.3347  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6526    3.8288  
GBP / PLN 4.7041    4.9866  
EUR / PLN 4.1072    4.3049  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7241
GBP / PLN 4.8047
EUR / PLN 4.1943

08 czerwiec 2017, godzina 01:54

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6227    3.8511  
GBP / PLN 4.6727    5.0032  
EUR / PLN 4.0770    4.3336  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6486    3.8247  
GBP / PLN 4.6967    4.9788  
EUR / PLN 4.1062    4.3039  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7241
GBP / PLN 4.8047
EUR / PLN 4.1943

08 czerwiec 2017, godzina 03:59

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6257    3.8544  
GBP / PLN 4.6682    4.9986  
EUR / PLN 4.0668    4.3229  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6516    3.8280  
GBP / PLN 4.6921    4.9742  
EUR / PLN 4.0958    4.2933  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7241
GBP / PLN 4.8047
EUR / PLN 4.1943

09 czerwiec 2017, godzina 07:58

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6352    3.8644  
GBP / PLN 4.6030    4.9286  
EUR / PLN 4.0736    4.3301  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6612    3.8379  
GBP / PLN 4.6265    4.9045  
EUR / PLN 4.1027    4.3004  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7400
GBP / PLN 4.8474
EUR / PLN 4.2071

09 czerwiec 2017, godzina 09:50

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6269    3.8558  
GBP / PLN 4.5899    4.9149  
EUR / PLN 4.0614    4.3173  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6528    3.8293  
GBP / PLN 4.6134    4.8908  
EUR / PLN 4.0904    4.2877  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7400
GBP / PLN 4.8474
EUR / PLN 4.2071

09 czerwiec 2017, godzina 11:58

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6311    3.8603  
GBP / PLN 4.6051    4.9311  
EUR / PLN 4.0609    4.3168  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6571    3.8339  
GBP / PLN 4.6286    4.9070  
EUR / PLN 4.0899    4.2872  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7400
GBP / PLN 4.8474
EUR / PLN 4.2071

09 czerwiec 2017, godzina 01:51

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6337    3.8631  
GBP / PLN 4.6236    4.9509  
EUR / PLN 4.0624    4.3183  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6597    3.8366  
GBP / PLN 4.6472    4.9267  
EUR / PLN 4.0914    4.2887  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7400
GBP / PLN 4.8474
EUR / PLN 4.2071

12 czerwiec 2017, godzina 08:00

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6207    3.8493  
GBP / PLN 4.6047    4.9308  
EUR / PLN 4.0594    4.3153  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6466    3.8229  
GBP / PLN 4.6283    4.9067  
EUR / PLN 4.0884    4.2857  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7465
GBP / PLN 4.7658
EUR / PLN 4.1877

12 czerwiec 2017, godzina 09:50

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6215    3.8501  
GBP / PLN 4.5981    4.9236  
EUR / PLN 4.0619    4.3178  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6474    3.8237  
GBP / PLN 4.6216    4.8995  
EUR / PLN 4.0909    4.2882  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7465
GBP / PLN 4.7658
EUR / PLN 4.1877

12 czerwiec 2017, godzina 11:59

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6272    3.8560  
GBP / PLN 4.5920    4.9169  
EUR / PLN 4.0692    4.3255  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6532    3.8296  
GBP / PLN 4.6155    4.8929  
EUR / PLN 4.0983    4.2958  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7465
GBP / PLN 4.7658
EUR / PLN 4.1877

12 czerwiec 2017, godzina 02:02

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6236    3.8522  
GBP / PLN 4.5820    4.9062  
EUR / PLN 4.0682    4.3244  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6495    3.8258  
GBP / PLN 4.6054    4.8822  
EUR / PLN 4.0973    4.2948  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7465
GBP / PLN 4.7658
EUR / PLN 4.1877

13 czerwiec 2017, godzina 07:59

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6333    3.8625  
GBP / PLN 4.5806    4.9049  
EUR / PLN 4.0646    4.3206  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6593    3.8361  
GBP / PLN 4.6041    4.8809  
EUR / PLN 4.0936    4.2910  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7350
GBP / PLN 4.7547
EUR / PLN 4.1927

13 czerwiec 2017, godzina 09:54

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6253    3.8540  
GBP / PLN 4.5846    4.9092  
EUR / PLN 4.0643    4.3204  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6512    3.8276  
GBP / PLN 4.6081    4.8852  
EUR / PLN 4.0934    4.2907  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7350
GBP / PLN 4.7547
EUR / PLN 4.1927

13 czerwiec 2017, godzina 01:51

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6271    3.8560  
GBP / PLN 4.5918    4.9169  
EUR / PLN 4.0653    4.3214  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6531    3.8296  
GBP / PLN 4.6153    4.8928  
EUR / PLN 4.0944    4.2918  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7350
GBP / PLN 4.7547
EUR / PLN 4.1927

14 czerwiec 2017, godzina 10:10

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6263    3.8551  
GBP / PLN 4.6186    4.9455  
EUR / PLN 4.0665    4.3227  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6522    3.8286  
GBP / PLN 4.6422    4.9213  
EUR / PLN 4.0956    4.2930  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7379
GBP / PLN 4.7478
EUR / PLN 4.1921

14 czerwiec 2017, godzina 11:48

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6358    3.8651  
GBP / PLN 4.6141    4.9405  
EUR / PLN 4.0736    4.3301  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6618    3.8386  
GBP / PLN 4.6377    4.9164  
EUR / PLN 4.1027    4.3004  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7379
GBP / PLN 4.7478
EUR / PLN 4.1921

14 czerwiec 2017, godzina 01:54

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6303    3.8593  
GBP / PLN 4.6045    4.9304  
EUR / PLN 4.0655    4.3216  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6562    3.8329  
GBP / PLN 4.6281    4.9063  
EUR / PLN 4.0946    4.2920  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7379
GBP / PLN 4.7478
EUR / PLN 4.1921

16 czerwiec 2017, godzina 07:58

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6805    3.9120  
GBP / PLN 4.6830    5.0136  
EUR / PLN 4.1023    4.3599  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.7068    3.8852  
GBP / PLN 4.7070    4.9891  
EUR / PLN 4.1316    4.3300  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7497
GBP / PLN 4.7783
EUR / PLN 4.2025

16 czerwiec 2017, godzina 09:57

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6644    3.8952  
GBP / PLN 4.6674    4.9971  
EUR / PLN 4.0917    4.3489  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6906    3.8685  
GBP / PLN 4.6913    4.9727  
EUR / PLN 4.1210    4.3191  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7497
GBP / PLN 4.7783
EUR / PLN 4.2025

16 czerwiec 2017, godzina 11:56

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6612    3.8917  
GBP / PLN 4.6594    4.9886  
EUR / PLN 4.0917    4.3489  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6873    3.8650  
GBP / PLN 4.6832    4.9642  
EUR / PLN 4.1210    4.3191  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7497
GBP / PLN 4.7783
EUR / PLN 4.2025

16 czerwiec 2017, godzina 01:53

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6615    3.8921  
GBP / PLN 4.6566    4.9856  
EUR / PLN 4.0890    4.3461  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6877    3.8655  
GBP / PLN 4.6804    4.9613  
EUR / PLN 4.1183    4.3163  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7497
GBP / PLN 4.7783
EUR / PLN 4.2025

19 czerwiec 2017, godzina 07:55

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6450    3.8748  
GBP / PLN 4.6389    4.9669  
EUR / PLN 4.0805    4.3372  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6711    3.8482  
GBP / PLN 4.6626    4.9426  
EUR / PLN 4.1096    4.3075  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7749
GBP / PLN 4.8199
EUR / PLN 4.2181

19 czerwiec 2017, godzina 09:59

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6559    3.8862  
GBP / PLN 4.6609    4.9902  
EUR / PLN 4.0903    4.3474  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6821    3.8595  
GBP / PLN 4.6848    4.9659  
EUR / PLN 4.1195    4.3176  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7749
GBP / PLN 4.8199
EUR / PLN 4.2181

19 czerwiec 2017, godzina 11:55

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6495    3.8795  
GBP / PLN 4.6562    4.9854  
EUR / PLN 4.0837    4.3405  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6756    3.8529  
GBP / PLN 4.6800    4.9610  
EUR / PLN 4.1129    4.3108  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7749
GBP / PLN 4.8199
EUR / PLN 4.2181

19 czerwiec 2017, godzina 01:50

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6471    3.8769  
GBP / PLN 4.6504    4.9792  
EUR / PLN 4.0846    4.3415  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6732    3.8503  
GBP / PLN 4.6742    4.9548  
EUR / PLN 4.1138    4.3118  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7749
GBP / PLN 4.8199
EUR / PLN 4.2181

20 czerwiec 2017, godzina 07:51

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6676    3.8985  
GBP / PLN 4.6567    4.9857  
EUR / PLN 4.0932    4.3505  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6938    3.8717  
GBP / PLN 4.6806    4.9614  
EUR / PLN 4.1225    4.3207  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7615
GBP / PLN 4.8167
EUR / PLN 4.2112

20 czerwiec 2017, godzina 09:51

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6703    3.9014  
GBP / PLN 4.6370    4.9646  
EUR / PLN 4.0922    4.3495  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6965    3.8747  
GBP / PLN 4.6607    4.9403  
EUR / PLN 4.1215    4.3196  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7615
GBP / PLN 4.8167
EUR / PLN 4.2112

20 czerwiec 2017, godzina 11:55

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6711    3.9022  
GBP / PLN 4.6437    4.9717  
EUR / PLN 4.0952    4.3525  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6974    3.8755  
GBP / PLN 4.6675    4.9474  
EUR / PLN 4.1244    4.3227  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7615
GBP / PLN 4.8167
EUR / PLN 4.2112

20 czerwiec 2017, godzina 01:52

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6791    3.9106  
GBP / PLN 4.6435    4.9714  
EUR / PLN 4.0998    4.3574  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.7054    3.8838  
GBP / PLN 4.6673    4.9471  
EUR / PLN 4.1291    4.3275  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7615
GBP / PLN 4.8167
EUR / PLN 4.2112

21 czerwiec 2017, godzina 07:53

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.7007    3.9332  
GBP / PLN 4.6572    4.9856  
EUR / PLN 4.1189    4.3773  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.7272    3.9063  
GBP / PLN 4.6810    4.9612  
EUR / PLN 4.1483    4.3473  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7862
GBP / PLN 4.8064
EUR / PLN 4.2248

21 czerwiec 2017, godzina 09:49

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6907    3.9228  
GBP / PLN 4.6313    4.9581  
EUR / PLN 4.1089    4.3668  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.7171    3.8959  
GBP / PLN 4.6550    4.9339  
EUR / PLN 4.1382    4.3369  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7862
GBP / PLN 4.8064
EUR / PLN 4.2248

21 czerwiec 2017, godzina 11:53

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6918    3.9238  
GBP / PLN 4.6386    4.9658  
EUR / PLN 4.1145    4.3727  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.7182    3.8969  
GBP / PLN 4.6623    4.9415  
EUR / PLN 4.1439    4.3427  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7862
GBP / PLN 4.8064
EUR / PLN 4.2248

21 czerwiec 2017, godzina 01:55

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6892    3.9212  
GBP / PLN 4.6666    4.9958  
EUR / PLN 4.1128    4.3709  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.7156    3.8943  
GBP / PLN 4.6905    4.9714  
EUR / PLN 4.1422    4.3409  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.7862
GBP / PLN 4.8064
EUR / PLN 4.2248

22 czerwiec 2017, godzina 07:53

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6926    3.9245  
GBP / PLN 4.6633    4.9920  
EUR / PLN 4.1258    4.3844  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.7190    3.8976  
GBP / PLN 4.6872    4.9676  
EUR / PLN 4.1553    4.3544  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.8090
GBP / PLN 4.8028
EUR / PLN 4.2442

22 czerwiec 2017, godzina 09:55

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6965    3.9286  
GBP / PLN 4.6619    4.9906  
EUR / PLN 4.1245    4.3832  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.7229    3.9017  
GBP / PLN 4.6858    4.9662  
EUR / PLN 4.1540    4.3531  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.8090
GBP / PLN 4.8028
EUR / PLN 4.2442

22 czerwiec 2017, godzina 11:56

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6792    3.9106  
GBP / PLN 4.6398    4.9672  
EUR / PLN 4.1108    4.3689  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.7055    3.8838  
GBP / PLN 4.6636    4.9430  
EUR / PLN 4.1402    4.3389  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.8090
GBP / PLN 4.8028
EUR / PLN 4.2442

22 czerwiec 2017, godzina 01:59

Pieniądze kupno sprzedaż
USD / PLN 3.6851    3.9168  
GBP / PLN 4.6504    4.9785  
EUR / PLN 4.1120    4.3701  
Dewizy kupno sprzedaż
USD / PLN 3.7115    3.8899  
GBP / PLN 4.6742    4.9541  
EUR / PLN 4.1414    4.3402  
Średni kurs NBP
USD / PLN 3.8090
GBP / PLN 4.8028
EUR / PLN 4.2442

Bank Spółdzielczy 2015 Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone