logo
logo

Informacja o dostępie do zasad Polityki informacyjnej PBS w Kwidzynie

Działając na podstawie Art. 111a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z póź. zm.) Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie informuje, że dokument "Polityka informacyjna Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie" jest dostępny publicznie w siedzibie Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie przy ul. Kopernika 28, (sekreatariat Ip), w godzinach urzędowania Banku.

 Polityka Informacyjna

 

 Załącznik nr 1 - Oświadczenie Zarządu

 

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone