logo
logo

Raporty

Raport za 2016 rok

Przedstawiamy Państwu roczny raport, który jest podsumowaniem osiągnięć i wyników działalności naszego Banku na przestrzeni minionego, 2016 roku.
Działalność bankową prowadzimy w 20 placówkach na terenie województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z założeniami zawartymi w strategii, w 2016 roku Zarząd Banku podjął decyzję o uruchomieniu nowej placówki w Starogardzie Gdańskim. Funkcjonujemy w trudnych warunkach – środowisko stóp procentowych najniższych w historii, rosnące wymagania nadzorcze, zmienność regulacyjna, zawirowania w sektorze SKOK i upadłość dwóch banków spółdzielczych – pomimo to zrealizowaliśmy zadania określone w strategii i założenia w planie finansowym.

  Raport roczny 2016 - pobierz plik

 

Raport za 2015 rok

Z przyjemnością zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem Rocznym za 2015 rok. Swoją działalność Bank prowadzi w 23 placówkach na terenie województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Wszystkie placówki spełniają wysokie standardy obsługi Klienta i zapewniają komfort przebywania w nich. Rok 2015 był wyjątkowo trudnym okresem. Środowisko bardzo niskich stóp procentowych (najniższych w historii), zmienność regulacyjna, rosnące wymagania nadzorcy, zawirowania w sektorze SKOK-ów i upadłość SK Banku nie sprzyjały realizacji zaplanowanych zdań.

 

 

Raport za 2014 rok

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym Powiślańskiego Banku Spółdzielczego  w Kwidzynie, który stanowi syntetyczne podsumowanie  działalności w 2014 roku.
Dynamiczny rozwój Powiślańskiego Banku Spółdzielczego to efekt rzetelnego wypełniania obowiązków i budowy zaufania Klientów. Przyjęta oraz konsekwentnie realizowana Strategia Banku na lata 2014 -2019 pozwoliła na jego rozwój oraz zwiększenie  efektywności  działania.
Bank realizując  wyznaczone cele strategiczne plasuje się w czołówce największych banków spółdzielczych w Polsce. Bycie wśród największych i najlepszych banków spółdzielczych zobowiązuje. Jesteśmy doceniani za profesjonalizm i indywidualne podejście do potrzeb Klientów.

 

Raport za 2013 rok

Przedstawiamy Państwu roczny raport Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie stanowiący syntetyczne podsumowanie wypracowanych wyników finansowych oraz naszych osiągnięć i sukcesów w 2013 roku.

Rok 2013 był dla nas kolejnym rokiem  wytężonej pracy w trudnych warunkach otoczenia gospodarczego, cechującego się niskim tempem wzrostu  PKB, utrzymującym się wysokim bezrobociem i pogarszającą się sytuacją ekonomiczno–finansową naszych klientów, a także  obniżającym się poziomem podstawowych stóp procentowych. W tak mało sprzyjających warunkach zewnętrznych udało się nam w całości zrealizować zadania określone w planie finansowym i Strategii Banku.

 

 

Raport za 2012 rok

Jak co roku przedstawiamy Państwu raport z prowadzonej na przestrzeni 2012 roku działalności Banku. Jest to syntetyczne podsumowanie wypracowanych wyników finansowych, a także naszych osiągnięć i sukcesów.
Rok 2012 był kolejnym rokiem realizacji strategii Banku. Był to trudny czas dla całego sektora bankowego uwarunkowany sytuacją ekonomiczno- gospodarczą kraju. Utrzymywanie się niskiego tempa wzrostu PKB i wysokiej stopy bezrobocia, zmiany przepisów w zakresie kredytów detalicznych i zaostrzenie norm ostrożnościowych przez KNF, a także obniżający się poziom stóp procentowych, to czynniki, które nie sprzyjały rozwojowi Banku z taką dynamiką jaka była w sferze naszych życzeń. Pomimo tak trudnego otoczenia makroekonomicznego, Bank w całości zrealizował przyjęty plan finansowy , a wielu obszarach został on przekroczony. Wypracowane wyniki finansowe są na zadowalającym poziomie, umożliwiającym prowadzenie bezpiecznej działalności i utrzymanie wysokiej pozycji w rankingu instytucji finansowych w Polsce.

 Raport roczny 2012 - pobierz plik

 

Raport za 2011 rok

z prawdziwą satysfakcją mamy przyjemność w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu przedstawić raport roczny Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie za 2011 rok. Prezentujemy w nim najważniejsze osiągnięcia naszego Banku oraz kierunki dalszego rozwoju. Dla naszego Banku rok 2011 był z całą pewnością dobry i korzystny. Był to czas wielu zmian i decyzji związanych z wdrażaniem nowych projektów modernizacyjnych i rozwojowych. Zadowolenie z przeprowadzonych działań jest tym większe, że udowodniliśmy, iż nawet w okresie spowolnienia gospodarczego i trudnego otoczenia makroekonomicznego działania te mogą być efektywne i przynieść wiele korzyści.

 Raport roczny 2011 - Pobierz plik

 

Raport za 2010 rok

Pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego i poprawy funkcjonowania rynków finansowych, w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki nadal utrzymują się napięcia i niepewność oraz zmienność nastrojów na rynkach finansowych. W tak mało sprzyjających warunkach zewnętrznych udało się nam zrealizować zadania określone w przyjętej strategii na lata 2009-2013. Z roku na rok zwiększamy skalę działalności co zaowocowało przyrostem aktywów o 24 %,  do poziomu 394.512 tys. zł. Konsekwentnie realizując określone cele, umacniamy swoją pozycję na rynku. Powiększamy nasze udziały rynkowe w poszczególnych obszarach działalności, a w szczególności w obsłudze sektora rolnego, finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz obsłudze klientów detalicznych. Dopasowujemy  ofertę produktową do potrzeb płynących od  klientów.

 Raport roczny 2010 - Pobierz plik

 

Raport za 2009 rok

Rok 2009 był rokiem znamiennym w historii bankowości. Upływał pod znakiem kryzysu na rynkach finansowych, który w szczególny sposób dotknął banki. Nastąpiło spowolnienie wzrostu gospodarczego, wzrost bezrobocia i stopy inflacji. Banki nadal agresywnie konkurowały o pozyskanie depozytów i popadały w kłopoty z niespłacanymi kredytami. Mimo tak niesprzyjającego otoczenia gospodarczego i silnej konkurencji ze strony banków komercyjnych, sektor banków spółdzielczych odczuł kryzys w stosunkowo niewielkim stopniu. Było to efektem większego zaufania do banków z polskim kapitałem, dużej elastyczności działania, lepszego zarządzania ryzykiem i przejrzystości oferowanych usług.

 

 

 

 Raport roczny 2009 - Pobierz plik

 

Raport za 2008 rok


Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu raport z działalności Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie za rok 2008. Jest on dokumentem prezentującym wyniki Banku we wszystkich obszarach jego działalności.
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie już od szeregu lat zajmuje czołowe pozycje wśród banków spółdzielczych w Polsce. To konsekwencja skutecznego realizowania celów strategicznych,
perspektywicznego planowania i aktywnego reagowania na zmiany zachodzące w otaczającym nas środowisku. To także efekt wytężonej pracy organów samorządowych Banku, pracowników oraz wszystkich osób, które aktywnie uczestniczą w życiu banku i identyfikują się z nim. Miniony rok był kolejnym potwierdzeniem, że wspólny wysiłek i wzajemne zrozumienie celów daje pożądane efekty.

 Raport roczny 2008 - Pobierz plik

 

Raport za 2007 rok

Przedstawiamy Państwu roczny raport, stanowiący syntetyczne podsumowanie wyników działalności Powiślańskiego Bank Spółdzielczego w Kwidzynie prowadzonej na przestrzeni minionego, 2007r. Dokument ten jest opisem realizacji przyjętej w 2003 roku strategii działania.

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie  już od dziesięciu lat działa jako jednolita struktura organizacyjna powstała w wyniku fuzji pięciu mniejszych lokalnych banków spółdzielczych. Przez cały ten okres podejmowane działania ukierunkowane były na budowanie banku silnego kapitałowo o stabilnej pozycji na rynku usług finansowych.

 

 

 Raport roczny 2007 - Pobierz plik

 

Raport za 2006 rok

Z satysfakcją prezentujemy Państwu Raport Roczny Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie za 2006 rok. To kolejny rok realizacji strategii naszego banku na lata 2004- 2009, a co najważniejsze to kolejny rok dobrej koniunktury naszej instytucji. PBS w 2006 roku wypracował zysk na poziomie 3, 2 mln zł. Znacznemu zwiększeniu uległy fundusze własne oraz suma bilansowa banku.

Powiślański Bank Spółdzielczy obchodzi w tym roku swoje 88 urodziny. Jesteśmy następcą prawnym Banku Ludowego założonego w dniu 02.04.1919. W 1998 roku dokonaliśmy fuzji pięciu banków spółdzielczych w Kwidzynie, Gardei, Gronowie Elbląskim, Ryjewie i Sadlinkach.. Oceniając efekty dotychczasowej działalności po raz kolejny udowodniliśmy, że decyzja udziałowców pięciu banków spółdzielczych o połączeniu była optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich i dowiodła tezy, że działając wspólnie jesteśmy silniejsi i bardziej konkurencyjni.

 Raport 2006 r  - Pobierz plik

Bank Spółdzielczy 2015 Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone