logo
logo

IKE PBS - Indywidualne Konto Emerytalne

Posiadacz rachunku IKE otrzyma:

 • zabezpieczenie przyszłości - wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
 • opłacalność dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności na IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) Posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania,
 • elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
 • zwolnienie z podatku od spadku środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego,
 • brak kosztów związanych z prowadzeniem rachunku.

Warunki otwarcia:

 • złożenie przez oszczędzającego oświadczenia, że nie jest posiadaczem innego IKE (w jakiejkolwiek instytucji finansowej),
 • dla osób, które ukończyły 55 rok życia warunkiem otwarcia jest złożenie oświadczenia, że klient nie dokonał wypłaty z IKE.

Wpłaty / Limity wpłat:

 • Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2017 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2017 wynosi 12 789 zł. Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim z dnia 30  listopada 2016 r. poz. 1159.
 • Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2016 wynosi 12.165 zł. Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim z dnia  16 grudnia 2015 r.
  poz. 1266
 • Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2015 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2015 wynosi 11 877 zł. Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim z dnia 27 listopada 2014 r.
  poz. 1121.
 • Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2014 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2014 wynosi 11 238 zł. Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim z dnia 11 grudnia 2013 r. poz. 996.

Oprocentowanie rachunku ustalane jest zgodnie z obowiązującą "Tabelą oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych w PBS Kwidzyn".

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone