logo
logo

Kredyt na finansowanie zapasów

 

 • Kredyt udzielany jest rolnikom przechowującym zboża lub rzepak we własnych oraz zewnętrznych magazynach.
   
 • Wysokość kredytu do 70% wartości przechowywanego zboża lub rzepaku.
   
 • Okres kredytowania do 30.09.2016 r.
   
 • Prowizja za udzielenie kredytu 0,50%
  + pozostałe opłaty i prowizje pobierane zgodnie z Tabelą opłat i prowizji w PBS dla klientów instytucjonalnych obowiązującą w PBS Kwidzyn.
   
 • Oprocentowanie według zmiennej stopy WIBOR 3M + 1,95% marży Banku ustalane jest zgodnie z obowiązującą "Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn". 

  WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana, jako średnia arytmetyczna z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone