logo
logo

Kredyt na skup

Kredyt udzielany na skup przechowywanych zbóż i rzepaku.
 

Wysokoś kredytu nie może przekraczać:

  • gospodarczo uzasadnionych nakładów,
  • możliwości finansowych Kredytobiorcy.

Kredyt udzielany jest w złotych polskich (PLN)

Kredyt może być udzielony na okres do 12 miesięcy.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest zgodnie z obowiązującą "Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn".

Prowizja i opłaty od przyznanego kredytu pobierane są zgodnie z  "Tabelą opłat i prowizji w PBS dla klientów instytucjonalnych".

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone