logo
logo

Visa Pay Wave

Technologia payWave umożliwia błyskawiczne płatności do kwoty 30 PLN za zakupy i usługi bez podawania karty sprzedawcy. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu, by transakcja została zatwierdzona od razu, bez wprowadzania numeru PIN czy składania podpisu. Płatności powyżej 30 PLN realizowane są w tradycyjny sposób poprzez potwierdzenie za pomocą kodu PIN lub podpisu.

 

 

Kartą zbliżeniową VISA payWave możesz posługiwać się na całym świecie – jest ona powszechnie akceptowana.Dzięki niej możesz:

  • dokonywać transakcji zbliżeniowych,
  • bez prowizji płacić za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA,
  • dokonywać płatności bezgotówkowych w Polsce i na całym świecie, wszędzie tam gdzie widnieje logo Visa,
  • dokonywać transakcji w Internecie,
  • wypłacać gotówkę z bankomatów oraz banków oznaczonych logo VISA,
  • sprawdzać wysokość wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę,
  • dokonać awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Gdy zgubisz kartę VISA lub zostanie Ci ukradziona niezwłocznie zgłoś ten fakt!

Telefonicznie w Centrum Kart tel.:+48 22 539 50 50 (czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA. W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia telefonicznego masz obowiązek potwierdzić pisemnie utratę karty w placówce banku, która Ci ją wydała.

Osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub w dowolnym Banku Spółdzielczym zrzeszonym z Bankiem Polskiej Spółdzielczości wydającym karty VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.

W przypadku utraty karty za granicą, niezwłocznie skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem VISA, gdyż możesz otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym Banku, uczestniczącym w systemie VISA

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone